Home

12 hodinové směny přestávky 2021

a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou, c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu. 6. 2018 znění od 1. 2. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. (4) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby Máme dvanáctihodinové směny od 9.00 do 21.00 hodin, tudíž započítaná odpracovaná doba je 11 hod. Pokud se hovoří, že se má dodržovat 12hodinová směna, mám tomu rozumět tak, že je to 11 hod. práce + 1 hod. odpočinku nebo 12 hod. práce + 1 hod. odpočinku? Nikde jsem to nevyčetla U všech zaměstnanců, kromě mladistvých zaměstnanců, je limit denní směny stanoven na 12 hodin. Zaměstnanec mladší než 18 let je chráněn zákonem, a to tak, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin. Avšak délka pracovní doby již pro mladistvé odlišná není a platí pro ně také limit 40 hodin týdně Chtěl bych se zeptat za jak dlouho po začátku směny v zaměstnání máme jako zaměstnanci nárok na přestávku (svačina, oběd). Jedná se o nepřetržitý provoz 12-ti hodinové směny. Začali jsme mít problém s vedením firmy

Servírka má stanovený pracovní rozvrh pondělí až pátek a po týdnech se jí střídají odpolední a dopolední směny. Tento týden má mít směny dopolední (8.00-16.30), zaměstnavatel jí však v pondělí oznámí, že ve čtvrtek a v pátek bude pracovat od 12.00-20.30. Zaměstnankyně má právo tuto pracovní dobu. Pracovní doba pro všechny tak stejná, ale přitom tolik rozdílná. Běžně se říká, že pracovní týden má 40 pracovních hodin, že zaměstnanec pracuje pouze 8 hodin denně, že musí být po celou dobu výkonu práce na svém pracovním místě, má nárok na 20 dní dovolené za celý odpracovaný rok, že při velmi důležitých a závažných životních situací má nárok na.

Část 4 - Pracovní doba a doba odpočinku : Zákoník práce

Při šesti hodinové pracovní době ji mít nemusíte, protože zároveň ZP říká, že na začátku a konci směny se přestávky neposkytují. Citovat 0 #19 Vlasta 2018-12-30 15:5 § 93 (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin.

Zákoník práce - ČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. § 84. Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem. Problémy jsou i u některých zaměstnavatelů, kteří neprovedou přepočet dovolené na 11-ti hodinové směny a snaží se zaměstnanci odepsat za jeden den dovolené jeden a půl dne dovolené resp. poměrnou část vypočtenou takto 11 : 7,5 = 1,47 dne (dříve 12 : 8 = 1,5). Tento postup je v rozporu s výše uvedeným odst. 5 § 102 ZP

Dvanáctihodinová směna rovná se 11,5 hodiny práce

 1. Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním.
 2. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Odpočinek mezi směnami je stanoven na 11 hodin. Zdánlivě jasné a jednoduché, jenže mnoho lidí má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, zaměstnavatel jim nařizuje přesčasy, a oni si neví rady s tím, co je ještě akceptovatelné a kdy už zaměstnavatel porušuje zákon
 3. #4 kolik 12 ti hodinových směn? — 2018-10-08 20:35. Dobrý den, pracuji v nepřetržitém pracovním provozu. Kolik po sobě jdoucích pracovních směn je povinnost odpracovat? Střídáme si za sebe dovolené i nemoci, stává se, že někdo jde do práce i 8 směn za sebou. 12 ti hodinové směny. Děkuji za odpověď
 4. Přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Za noční práci se považuje práce konaná v noční době, tedy v rozmezí mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Zaměstnancům pracujícím v noci snižuje délka směny z 12 hodin (platící pro běžné zaměstnance) na 8 hodin
 5. Je to skutečně tak - přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Pokud tedy pracujete na plný úvazek (8 hodin denně), z práce ve skutečnosti odejdete až po 8,5 hodinách. Pracujete-li 6 hodin denně (zkrácený úvazek), přestávku si brát nemusíte. Pokud však zaměstnavatel chce, abyste si odpočinuli už po čtyřech.
 6. To znamená, že noční část směny nezletilého může trvat od 22.00 do 23.00, pokud denní část jeho pracovní doby končí ve 22.00, anebo od 5.00 do 6.00, pokud jeho denní pracovní doba začíná v 6.00
 7. Pokud by pracovní neschopnost vznikla v den, kdy zaměstnanec odpracoval část své směny a potom byl týž den uznán práce neschopným, tak dostane mzdu za část odpracované směny a za zbytek směny nedostane nic, ale jedná se již o první neplacenou směnu. Např. pracoval dne 11. 5. od 18,00 hod. a ve 3 hod. ráno 12. 5

Pracovní doba a doba odpočinku - Portál POHOD

Právo na přestávku - 12 hodinová směna, nepřetrživý provoz

12-hodinové krátký dlouhý týden speciálni › Krátký/dlouhý střídačka Cyklonky II Cyklonky I Dnes 29. 11. 2020 Jít na dnešek Noční 12, zítra Volno, směna, pracovní směny, směnnost, směnový kalendář, směnný kalendář, turnusy, kalendář jmen, roční kalendář, krátký dlouhý týden, nonstopy, hasiči. Využívání zákonné přestávky na jídlo (a oddech) v průběhu pracovní směny ke konzumaci oběda (popř. jiného hlavního jídla v průběhu odpolední,resp. večerní či noční směny) vede k vytváření (resp. podpoře) návyku pravidelného stravování, což má i nezanedbatelný význam v péči o zdraví Neplánují se jak to znám např. 2 směny, 3 volno apod, ale 12 hod. denně počítám minus 2* přestávky po 0,5 hodinách, takže čistá směna 11 hodin. Jak to prosím máte ošetřené vy ? Dle mého názoru se jedná o rovnoměrnou pracovní dobu, po-pá ranní, možná se bude střídat další týden s odpolední

Je to přesně 16,3 dne při 11,5 hodinové směně (15,625 při 12 hodinových). My to taky tak počítáme a už nám to prošlo i odborama, tak snad je to dobře. Ty dny jsme převedli na hodiny (celkem 187,5 hodin dovolené v 3- směnném a nepřetržitém režimu) a odečítáme tolik hodin dovolené za kolik se bere dovolená Musíte vždy dodržet,aby přestávka mezi jednotlivými směna byla nejméně 12 hodin.Dále musíte hlídat přesčasovou práci.Jinak není zapovězeno,že pracovník nemůže dělat několik denních nobo nočních směn za sebou za předpokladu dodržení výše uvedené přestávky.Ale jinak je vhodnější střídat jednotlivé denní a noční směny a volno mezi nimi(např. denní. pracuji jako ostraha objektu na čtyř denní směny vždy 4 dny práce a potom 4 volna. Pracovní směna trvá 12 hodin čistého času a mám většinou tedy cca 15 směn v měsíci. V pracovní smlouvě mám napsáno, že mám nárok na 20 dní dovolené přesto zaměstnavatel tuto pracovn PaM profi - pracovní právo, mzdové účetnictví, personalistika. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami § 90 (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, 22a) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. § 90a Odpočinek mezi koncem jedné směny a.

Běžně např. na vrátnicích mají dvě denní 12 hod. směny a pak dvě 12 hod. směny noční. Následuje 3,5 dne volna a pak se opakuje vše zase od začátku. Platí jak již zde je uvedeno 8 hod přestávky a jednou týdně musí být zajištěno volno trvající 36 hod. vcelku. Doplňuji: Bohužel <Kura> má pravdu Pokud má měsíc 21 pracovních dní, pak je měsíční fond pracovní doby 168 hodin, resp. bez přestávky 21*7,5 hodin. Ten fond je jenom maximum, co je nad něj, mělo by být proplaceno jako přesčas. ale tušil bych za tím něco jako 12-hodinové směny v nepravidelném režimu, třeba i dvě po sobě a pak dva dny nic. 8.2.2010 10:48:12 s s 12ti hodinová směna a přestávky Mému muži dali místo normální 8mi hodinových šichet 12ti hodinovky, ale pracuje pro podnik, který, ač je dost velký, nedbá na předpisy, tak se chce ujistit, že to, co mu říkají, je správně Dobrý den, prosím vás může mi někdo říct, na kolik minut přestávky nárok, když pracuji v obchodě, který má otevřeno od 8 do 20 hodin. Moc by mě to zajímalo, díky moc Nárok na pauzu při 12 hodinové pracovní době - Pauza.c 12hodinové směny v těhotenství. Jako těhotná nesmíte pracovat v nočních směnách. Denní směny jsou v pořádku, ale pokud vám nevyhovují nebo cítíte, že je nezvládáte, máte právo požádat svého zaměstnavatele o úpravu pracovní doby, nechat se převést na jiný druh práce nebo požádat svého lékaře o vydání neschopenky

12. 2019; Do práce ve svátek. Práci ve svátek by vám šéf měl nařizovat jen v ojedinělých případech. Sváteční směna se vás může týkat, pokud pracujete ve službách, které jsou důležité pro uspokojování potřeb obyvatelstva (školství, zdravotnictví, kultura, sport) Dobrý den,pracuji jako obsluha,prodavačka na ČS, pracujeme 14 hodin,z toho si píšeme 2 krát půl hodiny přestávku,když jsem v práci v so +ne a je to svátek,tak na výplatní pásce mám zaplaceno 8 hodin za jeden svátek,když mám dva svátky tak mám 16 hodin i když jsem tam 26 hodin,když jsem se na to zeptala,tak mi bylo odpovězeno tak ,že tomu nerozumím,příplatek za so a. 12. 2018 Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o nejvýznamnějších změnách v autobusové dopravě v Královehradeckém kraji. Změny budou platit od neděle 9. 12. 2018. V následujícím textu, který je rozdělen dle logických oblastí Vám přinášíme přehle

Pracujete na dlouhé směny? Máte svá práva, nenechte si je

 1. 10 či 12 hodinové směny odpracované po dobu 10 až 18 dnů, se 4 až 7 denním pracovním volnem koncem pracovního cyklu (zejména stavební firmy na odlehlých pracovištích), nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v průběhu sezóny či celého roku
 2. Dobrý den, naši zaměstnanci mají 12-ti hodinové směny. Když mají pracovní směnu od 6 - 18 hodin a v pracovní směně jim vznikne nárok na stravné jelikož vyjeli na pracovní cestu a mezitím byli na pracovišti 3 a více hodin, vzniká jim tedy nárok jak na stravenku , popřípadě na kolik stravenek při 12-ti h.směně,(zaměs.
 3. Zaměstnavatel v prvních 12 týdnech vyrovnávacího období rozvrhuje 1. skupině zaměstnanců pouze ranní směny od 6:00 do 14:30 hod., 2. skupině zaměstnanců odpolední směny od 14:00 do 22:30 hod. a 3. skupině noční směny od 22:00 do 6:30 hod. Po 12 týdnech se polovina zaměstnanců z 1. skupiny vystřídá s 2. skupinou.
 4. . Je to spr... Zkrácený odpočinek mezi směnami Pracujeme v nepřetržitém provozu a máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (8 hodin). Jed... Neplacené volno z důvodu nedostatku prác
 5. ut.také jsme slyšel, že bysme měli přejít na jednu, ale hodinovou. Důležité je, kolik mu z 12h prac. doby propláejí!? Měli by 11,5h , ale nám proplácejí pouze 10,7h. Myslím, že by měla být přestávka na jídlo a oddych nejdéle po 4,5h
 6. Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu (12 hodinové směny, 7 dní v týdnu).Celé roky byl fond pracovní doby 37,5 hodiny týdně.Co bylo v daný měsíc navíc, šlo do takzvané banky, kam se ukládaly i hodiny za přesčas, které jsme si mohli vybrat

Například bezpečnostní přestávky (může být nahrazeno změnou činnosti) při vysokém zatížení zraku nebo nepřerušované práci s vysokou zatížeností pohybového ústrojí trvají od pěti do deseti minut a jsou poskytovány po každých dvou hodinách práce, u řidičů 30 minut jednou za 4,5 hodiny řízení, nebo po 15 minutách v době řízení do 4,5 hodiny 12 hodinove smeny,poradna,odpovědi na dotaz. Přestávka během směny Dobrý den,pracuji jako brigádnice. Mám směny dlouhé 5,5 hodiny, ale dnes musí kolegyně odejít dřív a moje směna bude 7 hodinová bezpečnostní přestávky, tj. nejpozději po 4,5 hodinách, ale nevím, jak je to dále. Zaměstnavatel po mně požaduje 12 hodin jízdy plus 3 krát 30 minut pauza, jinak je jízda bez pro vysvětlení uvedeme schéma 12 hodinové směny, které by mohlo vypadat takto: 4,5 hodiny řízení, následuje minimálně 30 minutová. * 12ti hodinové směny 6:30-18:30 * směny dle směnného kalendáře, 3 směny v týdnu v turnusech pondělí až středa a čtvrtek až sobota + občasná nedělní či noční směna * 3 přestávky během směny (celková délka 1 hodina, z toho ½ hodina proplacena Jak zvládnout 12 hodinové směny Noční směna s Adélou: Jedinečná 12hodinová live - YouTub . utové sestřihy toho nejlepšího, co se za 12.. Plánujte směny zaměstnanců jednoduše, rychle a online. Na základě podkladů od všech zaměstanců. Na provozovnách či pracovištích si vytvoříte směny

Při 8-mi hodinové pracovní době tak vychází 3 bezpečnostní přestávky, při 12-ti hodinové pak 5 bezpečnostních přestávek. Poslední bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut a nesmí být zařazena později neľ 1 hodinu před skončením pracovní doby Pracujete-li v kanceláři, pravděpodobně si do značné míry sami určujete, kdy si dáte přestávku a kdy vyrazíte třeba na oběd. Ne všude je ale možné být v otázce čerpání odpočinku tak benevolentní 12 hodinové směny Od: martinz 18.01.16 13:49 odpovědí: 3 změna: 18.01.16 17:11 Zdravím v povolání strážný sedím na vrátnici, je mi propláceno jen 11 hodin ,přičemž odejít někam na svačinu není možné .Směny mám 12 hodinové

Pracovní doba dle zákoníku práce Zákony

 1. Zaměstnanci, kteří pracují trvale u počítače, tedy alespoň polovinu z osmihodinové pracovní směny, mají nárok na bezpečnostní přestávky. Možná je to až s podivem, ale nárok vyplývající z právních předpisů nevzniká v důsledku rizikové pracovní polohy, tedy práce v sedě, ale v důsledku zrakové zátěže
 2. isterstvem povolena vyjimka zaměstnavateli to by mě zajímalo jestli to tak opravdu v zákoně je.. Ale nevím jestli by se to vztahovalo i na moji práci, protože oficiálně mám 40h pracovní týden, zbytek přesčasy,ale ty nám zaměstnavatel neproplácí
 3. Text uživatele: Ve 12-cti hodinové směně se počítá jako odpracovaný čas 11 hodin. Přestávky jsou povinné a neplacené. Výplatní termín by měl být ve smlouvě, avšak při opoždění ne víc, než do konce toho kterého měsíce není postižitelné
 4. Také jsem pracovala na recepci a měla 12ti hodinové směny. V tu dobu jsem si psa prostě nepořizovala a počkala si na vhodnější dobu. Ono směna sice trvala 12 hodin, ale já byla z domu pryč přes 13 hodin. Mě to zkrátka přišlo, že je to dost nevhodné pro psa

To je stejné jako 12 hodinové směny - také se počítá jenom 11 hodin práce a jsou do směn frknuté dvě přestávky po 4 hodinách. Takže člověk je v práci o hodinu déle, ale neplacenou. Není to jak píšeš, motáš do toho právní úpravu před 1.1.2004 Jedná se o 12 hodinové směny - denní, noční, víkendy. Nástup dle domluvy s manažerkou objektu. před 7 dny. Uložit nabídku Nemám zájem Nahlásit nabídk Sezona brigád je v plném proudu. Dobře sepsaná smlouva chrání zaměstnavatele i brigádníka samotného. Jejím obsahem by měla být zejména výše dohodnuté mzdy, rozsah práce, pracovní přestávky, místo výkonu práce a výpovědní doba. Nejčastějším typem smlouvy je dohoda o provedení práce, další možností je dohoda o pracovní činnosti - proplácené přestávky na svačinu - dodatková dovolená - možnost profesního růstu. Další informace: - nepřetržitý provoz - 12 hodinové směny - krátký x dlouhý týden - místo výkonu práce Průmyslová 2724 Louny - vhodné i pro absolventy - nutná vstupní zdravotní prohlídka - nástup možný ihne Základní pojmy ohledně směn při rovnoměrném či nerovnoměrném rozvržení pracovní doby Směny. Směna, je předem stanovená pracovní doba.Pokud se zaměstnanci střídají vzájemně po 12 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě, jedná se o dvousměnný pracovní režim.Pokud se však zaměstnanci střídají po 8 hodinách v rámci 24 hodin, které jdou po sobě.

Plán směn 1.0.0 download - Aplikace pro detailní plánování směn v MS Excel, napsaná pomocí VBA. Plánování směn je aplikace pro MS Excel, naprogramován Pracovní místo vyhrazené pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo osoby s ID 1 - 3.st., 12-ti hodinové směny (denní - noční), úvazek 37,5 hod./týdně, nepřetržitý provoz, čistý trestní.. Oblastní charita Uherské Hradiště přijme do pracovního poměru pracovnici na úklid pro pracoviště Domov pokojného stáří Boršice - nástup od 1.8.2018 - jedná se pouze o denní 12 hodinové směny - krátký a dlouhý týden (po, út, so,ne nebo st, čt, pá) pravidelnost směn - požaduje příjemné vystupování,trestní bezúhonost, pracovní nasazení - odměna 120 Kč/hodinu + stravenky - pracovní doba po - ne (12 hodinové směny) - možnost si vybrat dny dle potřeby - dlouhodobá spoluprác Práce je ve 3 směnném provozu nebo 12 hodinové směny (2 dny práce, 2 dny volno). Požadavky fyzická zdatnost - zátěž zejména na - horní končetiny, práce ve stoj

Zákoník práce 2020 - § 88 - § 89 : Přestávka v práci a

 1. istrativě. Kteří zaměstnanci na ně mají nárok, jak se poskytují, evidují a co by v době jejich čerpání měli zaměstnanci dělat. Dozvíte se také, zda je povinné poskytování přestávek pro zaměstnavatele a čerpání přestávek pro zaměstnance
 2. Dobrý večer, zdravím všechny. Pracovala jsem na směny, soboty, neděle, svátky, 12.-ti hodinové směny. Volna jsme měli málo. Byla jsem unavená, frustrovaná. Co je to za život. Finanční poradce mi navrhl možnost předdůchodu. Pomohl mi vše vyřídit. V práci jsem dala výpověď a od března 2018 jsem v předůchodu
 3. ek Vás srdečně zve na 9. Dětský BAZÁREK v sobotu 13. Října 2018 od 8:30 do 12:00 hodin na Sokolovně v Července. V pátek 12. 10. 2018 proběhne 1. Dospělácký BAZÁREK od 16:00 do 20:00 hodin na Sokolovně v Července. Diakonie Broumov, sociální družstvo pořádá Sbírku použitého oblečení, lůžkovin, domácích potřeb, hraček, od 1

Zákoník práce 2020 - § 93 : Práce přesčas - Pracomat

Také hledáme uklízečku. Rovněž 12-ti hodinové směny, pouze denní, krátký - dlouhý týden. Odměna 21 000,-Kč + příplatky za víkend a svátky. Za každou odpracovanou směnu stravenky v hodnotě 100,-Kč, 5 týdnů dovolené. V případě zájmu o některou nabízenou pozici, pište sz nebo volejte na telefonní číslo 608 723 038 - Pracovník ostrahy průmyslového objektu - 12-ti hodinové směny - denní a noční - nepřetržitý provoz - Práce na vrátnici - kontrola a evidence vozidel, návštěvy , výdej klíčů, obsluha EPS, CCTV - Pochůzková činnost na objekt

zákoník práce - platný 2018

 1. 9-12-ti hodinové směny; pracovní doba proměnlivá 18:00/19:00 - 03:00/05:00; nástup obratem; fyzicky náročná práce nevhodná pro ŽENY!!!! Požadujeme: dochvilnost; spolehlivost; trestní bezúhonnost; chuť pracovat v nočních hodinách; Nabízíme: MZDA 90,-Kč čist./hod., (placeny i přestávky), VÝPLATA MZDY IHNED PO SMĚN
 2. Karlovarský kraj: Zprávy 12. týdne 2018 (TV Západ) Vysílání 19.3. - 23.3. 2018 1. Cheb: Muzeum získalo německou velikonoční hvězdu (TV Západ) 2. Pracovní doba: 12-ti hodinové směny (denní x noční). Požadujeme: dle § 4 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. může být strážníkem občan České republiky, který je bezúhonný.
 3. 2/ Nepřetržité Provozy a Dvanáctihodinové Směny
 4. Maximální možná délka směny BOZPinfo
 5. Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní
 6. Sociální dialog - Pracovní doba - 12hodinové směny
 • Předávkování antidepresivy.
 • Tipy na školní výlet vysočina.
 • Šablona motýla.
 • Vú 2478 žatec.
 • Kuřecí špalíky.
 • Nejkrásnější obrazy.
 • Let na kostariku.
 • Co má na starostí evropský parlament.
 • Vychytávky ládi hrušky.
 • Jak skončí teorie velkého třesku.
 • Úložné krabice s víkem.
 • Za jak dlouho se projevi torze zaludku.
 • Štěně bazoš.
 • Rod pod bazar.
 • Jak poznat gynekomastii.
 • Motivy tetování andělé.
 • Radialni aplazie.
 • Jak funguje bgp.
 • Péče o pahýl po amputaci.
 • Jednohroby ceník.
 • Špagáty bobbiny.
 • Ef česká republika recenze.
 • Fotolab převod vhs.
 • Včelařské potřeby.
 • Jbl sluchátka t110.
 • Adidas čr sro.
 • Podzimní dekorace levně.
 • Nejen bistro.
 • Křižovatka pruhy.
 • Cistozrnny chleb recept.
 • Jeanette rosenberg.
 • Draymond green.
 • Rostoucí funkce.
 • Abb levit termostat.
 • Plavani vs posilovna.
 • Lafayette dj.
 • Kuba měny kubánské konvertibilní peso.
 • Problems text.
 • Kostní dřeň.
 • Kulatý kartáč na vlasy s přírodními štětinami.
 • Proktologie karlovo náměstí.